Et reklamebilde er noe helt annet enn for eksempel et landskapsbilde, og det ligger mange tanker, prosesser og bevisste valg i bunn. Det handler blandt annet om både kreativitet, […]

Read More