Bernhardsen Entreprenør

Fotograf Raymond Engmark, Oslo / Bodø